اقتصادی

عطش خرید سهام فروکش کرده؟

شاخص کل بورس تهران پس از ۴ صعود متوالی و افزایش بیش از ۴ هزار واحدی، روز گذشتهتن به اصلاح داد و با ثبت بیشترین میزان افت از ۲۷ شهریورماه، به محدوده ۳۲۰ هزار واحدی عقب نشست.کاهش ۲/۲ درصد نماگر اصلی بازارسهام طی معاملات این روز در حالی رقم خورد که همچنان ارزش دادوستد‌ها در سطوحبالایی قرار دارد.


به گزارش روند بازار به نقل از دنیای اقتصاد، دیروز ارزش معاملات خرد سهام حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان بود که از تداوم جریان پول‌های تازه در معاملات سهام حکایت دارد. به‌نظر می‌رسد همین قدرت بلامنازع نقدینگی است که پس از هر اصلاح، انگیزه خرید میان معامله‌گران را تقویت کرده و سبب می‌شود تا حدودی شاهد بازگشت قیمت سهام باشیم.

روز گذشته نیز هر چند شاخص سهام حدود ۷۰۰ واحد از کف روزانه خودفاصله گرفت، اما عدم بازگشت سریع روند بازار همانند وضعیتی که روز‌های پیش از آنشاهد بودیم، نشان داد میل خریداران نسبت به گذشته کاهش یافته است. از این‌رو روندمعاملات سهام در روز جاری و یافتن پاسخی برای این سوال که آیا عطش خریداران درمعاملات سهام فروکش می‌کند یا خیر تا حدودی می‌تواند روند آتی بازار را تعیین کند.

اصلاح موقت یا ادامه‌دار؟
دیروز از ۳۲۰ نماد معامله شده دربورس تهران، ۲۵۷ نماد با قیمت پایانی منفی مواجه شدند. آخرین معاملات سهام، اما برای۲۲۷ سهم در محدوده منفیقیمت به پایان رسید و ۳۰ نماد بورسی موفق به تغییر روند قیمتی خود ازمنفی به مثبت شدند. در این میان ۹ نماد بورسی، پس از نوسان حدود ۱۰ درصدی به صف خریدرسیدند.

امید به اصلاح روزانه و بازگشت قیمت‌ها با تکیهبر جریان پول ورودی به بورس یکی از دلایل اصلی جسارت خریداران به خرید سهام شرکت‌هاییبود که در پایین‌ترین قیمت‌های مجاز روزانه در حال معامله بودند. اما عدم بازگشتسریع روند بازار، دور تند دادوستد سهام در ساعات نخست را کم کرد و به افزایش هرچهبیشتر صف‌های فروش انجامید.

در فاصله یک ربع مانده تا پایان جلسه معاملاتیدیروز، ۷۲ نماد بورسی با صففروشی به ارزش بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان مواجه بودند. با وجود این نسبتارزش صف‌های فروش به ارزش معامله روزانه خبر از سنگینی صف‌های فروش نمی‌دهد که می‌تواندبه راحتی با موج تقاضا برچیده شود. به‌ویژه آنکه دیروز شاهد صف خرید در ۴۰ نماد بورسی به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان درپایان معاملات روزانه بازار سهام بودیم.

با این حال همانطور که اشاره شد آنچه در معاملات روز گذشته جلب‌توجه می‌کرد، کاهشانگیزه خریداران در قیمت‌های اصلاح‌شده بود. به این ترتیب برخلاف روز‌های گذشته کههر کاهش قیمتی، سیگنالی مثبت به متقاضیان خرید سهام می‌داد، دیروز چندان شاهدبازگشت قیمت سهام از محدوده منفی نبودیم و شاخص سهام نیز تنها ۷۰۰ واحد از کف روزانهفاصله گرفت.

موضوعی که تا حدودی نشان‌دهنده فروکش عطش خریدمیان معامله‌گران است. در این میان نگاهی به روند شاخص سهام از ابتدای سال تاکنوننشان می‌دهد این نماگر ۶بار شاهد معاملات منفی در دو روز متوالی بودهاست. از این‌رو معاملات روز جاری به‌ویژه نیمه دوم بازار از اهمیت بسزایی برخورداراست و می‌تواند روند آتی این نماگر را تا حدودی مشخص کند.

در واقع هر چند افزایش جریان ورودی نقدینگی به معاملات سهام می‌تواند رونق اینبازار را به دنبال داشته باشد، اما نشانه‌هایی از اوج‌گیری هیجان در بازار را بهتصویر می‌کشد.

جایی که شاهد حضور پول‌های تازه و کم‌تجربه بارویای کسب سود حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستیم. روند حرکت این نقدینگی جدیددر معاملات امروز درصورتی‌که بتواند به برچیده شدن صف‌های فروش بینجامد، می‌تواندبار دیگر نماگر بازار سهام را به مسیر صعودی سوق دهد.

در مقابل، اما با افزایش هیجان سهامداران تازه‌واردبورسی در جهت منفی و سنگین‌تر شدن صفوف فروش، امکان ادامه‌دار شدن اصلاح شاخص کل وسهام بورسی امری محتمل است.

در واقع هر چند دیروز ترس از فروش چندان عیان نبود، اما در سمت خرید نیز تقاضایموثری دیده نمی‌َشد، از این‌رو درصورتی‌که شاهد فروکش عطش خرید در بازار سهامباشیم، به چند دلیل از جمله شناسایی سود پس از کسب بازدهی بالا در پرتفوی بسیاریاز معامله‌گران و همچنین برخی تحلیل‌ها از حبابی شدن قیمت سهام و تضعیف جریاننقدینگی احتمال اصلاح دنباله‌دار شاخص سهام وجود دارد.

در مقابل، اما برخی از فعالان بازار که کم همنیستند معتقدند بازار سهام همچنان پتانسیل رشد بیشتر را داشته و از تقاضای مناسبیبرخوردار است و در این مسیر، اصلاح امری طبیعی است. به‌خصوص درصورتی‌که خبر منفیخاصی به بازار مخابره نشود. به این ترتیب مسیر بعدی شاخص سهام وابسته به این سوالمهم است که آیا عطش خریداران فروکش می‌کند یا خیر؟

منفی‌ترین گروه‌های دیروز
روز گذشته در میان ۳۹ صنعت فعال بورسی، تنها ۵ گروه با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خودهمراه شدند و شاهد افت شاخص ۳۴ صنعت بورسی بودیم.

به این ترتیب در حالی شاخص گروه‌های بزرگ بازارقرمزپوش شدند که برخی گروه‌های کوچک و تک‌سهمی در رتبه‌های بالای فهرست صنایع قرارگرفتند. به این ترتیب در پایان دادوستد‌های دیروز گروه استخراج نفت و گاز با تک‌نماد«حفاری» با بازدهی ۴۲/ ۴ درصد در صدر این فهرست ایستاد.

گروه محصولات چوبی هم با تک‌نماد «چفیبر» با رشد۴۱/۴ درصدی در رتبه دومقرار گرفت و گروه‌های محصولات کاغذی، وسایل ارتباطی و محصولات چرمی در زمره گروه‌هایمثبت، رتبه‌های سوم تا پنجم را کسب کردند.

در این روز منفی، اما صنایع مطرح و سودآور بورسی در ماه‌های اخیر، به اولویت‌هایاصلی اصلاح تبدیل شدند.

از این‌رو گروه‌هایی، چون زراعت، محصولات فلزی، مواددارویی، بانک‌ها، لیزینگی‌ها و حمل و نقل ریزش بیش از ۳ درصدی شاخص صنعت را تجربه کردند. تشکیل صف‌هایفروش در نماد‌های مطرح و پرمعامله روز‌های اخیر بانکی که تحت‌تاثیر جو مثبت گروهبا جذب نقدینگی فراوان رشد‌های خوبی را در کوتاه‌مدت تجربه کرده بودند، موج پول‌هایورودی را به پاشنه آشیل این سهم‌ها تبدیل کرد.

از این‌رو با وجود اینکه گروه بانک‌ها و موسساتاعتباری بیشترین ارزش دادوستد‌ها را به خود اختصاص دادند، اما شاخص این گروه باافت بیش از ۳ درصدی مواجه شد.

دارویی‌ها نیز که در روز‌های اخیر به واسطه انتشار اخباری از احتمال افزایش سرمایهبرخی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، پرتقاضا ظاهر شده و عمدتا در صف‌های خریدقرار گرفته بودند، دیروز فضایی معکوس را تجربه کردند. به این ترتیب سهام داروییدیروز شاهد افت ۶/ ۳ درصدی میانگین قیمت‌ها بودند و با دادوستد ۲۱۱ میلیارد تومانی رتبهدوم برترین گروه صنعت از منظر ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

علاوه بر این خودرویی‌ها که طی ماه‌های اخیر جزوصنایع پرطرفدار بورسی به شمار می‌آمدند نیز با منفی شدن جو بازار فشار فروش بالاییرا تجربه کردند. هرچند نماد‌های این گروه جز برخی قطعه‌ساز‌ها رشد‌های زیادی را ازاول سال تجربه نکرده‌اند و همین امر میل به فروش بی‌محابا را کاهش می‌دهد.

در مورد سهام گروه‌های یاد شده دیگر نیز رشد‌هایقیمتی، سهامداران زیادی را در موقعیت فروش قرار داده است که می‌تواند حتی با وجوداصلاح قیمت زیاد، باز هم آن‌ها را در موقعیت فروش نگه دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا