آشیو برچسب ها:آداب معاشرت

با اصول و آداب معاشرت در محیط کار آشنا شوید

درست است که حالا اغلب محیط های کاری دیگر آن فضای خشک و رسمی سابق را ندارند، اما بعضی از اصول و آداب محیط های کاری هیچوقت تاریخ انقضا ندارند. این آداب گاهی نکات جزئی ای هستند که ممکن است از آن ها غفلت شود، اما رعایت نکردن همین نکات به ظاهر جزئی ما را به شخصی بی نزاکت، بی ...

ادامه مطلب »