آشیو برچسب ها:اصغر جهانگیر

تعداد زندانیان مهریه به کمتر از هزار نفر رسید

زندانیان مهریه

آن طور که رئیس سازمان زندان ها می گوید: تعداد زندانیان مهریه در همین چند ماه اخیر تفاوت قابل توجهی داشته است و به زیر هزار نفر رسیده است. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در خصوص آخرین وضعیت تعداد زندانیان مهریه در کشور گفت:پیشتر و تا اوایل امسال بیش از ۲هزار ...

ادامه مطلب »