آشیو برچسب ها:تحصیلات تکمیلی

پذیرش داوطلبان دکتری چه تغییری کرده است؟

رئیس سازمان سنجش-ابراهیم خدایی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سنجش داوطلبان دکتری براساس ۵۰ درصد نمره آزمون و ۵۰ درصد مصاحبه علمی صورت می‌گیرد که این یک قانون است و ما ملزم به اجرای آن هستیم. به گزارش روند بازار به نقل از فارس، ابراهیم خدایی؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: براساس قانون، سنجش داوطلبان آزمون دکتری به این صورت است که ...

ادامه مطلب »