آشیو برچسب ها:رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ؛ روند بازار

رشد منفی؛ اقتصاد ایران به سال ۹۰ و ۹۱ برمی‌گردد

اقتصاد_ایران

عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال های ابتدایی دهه نود که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، نشان می دهد که بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب ...

ادامه مطلب »