آشیو برچسب ها:رضایت از زندگی، معنای زندگی، کیفیت زندگی، سبک دلبستگی

بهره وری سازمانی کارکنان

پژوهشگران مرکز پزشکی دورهام، دانشگاه دوک ، و دانشگاه هوستون  در پژوهشی که برای اولین بار صورت گرفته است به بررسی تاثیر سبک های دلبستگی و سازگاری افراد شاغل در کیفیت زندگی و کار آنان پرداختند. به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب در این پژوهش که بر ۲۹۸ داوطلب جوان و ۱۶۹ داوطلب بازنشسته یا در شرف بازنشسنگی صورت گرفت، رضایت ...

ادامه مطلب »