آشیو برچسب ها:زنان سرپرست خانوار

بازنشستگان و زنان سرپرست در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند

تکمیل مسکن مهر در کشور یک تکلیف به شمار می رود و باید پرونده مسکن مهر تا پایان سال بسته شود.

معاون وزیر کار گفت: افراد واجد شرایط باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست به شراط داشتن حداقل ۳۵ سال از مشمولان این طرح محسوب می‌شوند. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، ابراهیم صادقی‌فر در جلسه‌ای غیرحضوری درباره طرح اقدام مسکن ملی برای کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: پس ...

ادامه مطلب »