آشیو برچسب ها:زندگی زنان

بهترین کشورهای جهان برای زنان در سال ۲۰۱۹

این روزها بحث زنان، حقوق زنان و تلاش برای مبارزه با خشونت علیه زنان داغ است اما علیرغم تلاش های سال های اخیر برای احقاق حقوق نیمی از جامعه جهانی و دستیابی به حقوقی برابر برای زنان، هنوز هم در بسیاری از کشورها حقوق زنان به صورت گسترده تضییع می شود. برخی کشورها اما شرایط بسیار بهترین را برای زنان ...

ادامه مطلب »