آشیو برچسب ها:زهرا صدراعظم نوری

پلمپ واحدها و پاساژهای پرخطر در بازار تهران

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، از پلمپ واحدها و پاساژهای پرخطر در بازار تهران خبر داد. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، زهرا صدراعظم نوری، با اشاره به اینکه بازار تهران یکی از محل هایی است که ضریب ریسک بالا و ایمنی بسیار پایینی دارد، اظهار کرد: بازار تهران پتانسیل بروز حادثه و ...

ادامه مطلب »