آشیو برچسب ها:سازمان هدفمند یارانه ها

علت قطع و شرایط اعتراض به یارانه نقدی مستمری بگیران

متقاضیان یارانه ۱۰۰هزار تومانی بخوانند

یارانه نقدی به دلایل مختلفی قطع می شود و سامانه پیگیری عدم پرداخت یارانه نقدی با روش های مختلفی  امکان پذیر  اشت. برای رفع این مشکل، می بایست درخواست مکتوب از طریق سامانه هایی که وزارت رفاه و تامین اجتماعی ارائه میکند ارسال شود. چه به صورت اشتباهی یارانه نقدی شما قطع شده است و چه سرپرست خانواده فوت کرده ...

ادامه مطلب »