آشیو برچسب ها:سازوکار مالی ویژه اروپا

منافع اقتصادی ساز و کار اروپا برای ایران چیست؟

اروپا سازوکار مالی ویژه موسوم به SPV را روز گذشته راه‌اندازی کرد و با عملیاتی‌شدن این سازوکار، منافع اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد شد که همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط با ایران بخش مهمی از آن است. به گزارش روند بازار به نقل از ایسنا، اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بر پایبندی به مفاد این قرارداد تاکید کرده ...

ادامه مطلب »