آشیو برچسب ها:سالمند آزاری

گسترش سالمند آزاری نگران کننده است

سالمند آزاری در ایران رتبه سوم خشونت خانگی را دارد. سالمند آزاری در جهان هم به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی شناخته شده است. به گزارش روند بازار به نقل از عصرایران ، مهسا جزینی ــ رئیس اورژانس اجتماعی کشور به تازگی خبر داده که براساس آمار ، بعد از کودک آزاری و همسر آزاری، سالمند آزاری رتبه سوم خشونت ...

ادامه مطلب »