آشیو برچسب ها:سبک زندگی خوب

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟

فن بیان خوب، یک استعداد نیست. همه  افراد می توانند فن بیان خوب داشته  باشند. اما چطور؟ با مهارت. در قرن بیست ویکم ما یاد گرفتیم که هر  کاری را با مهارت اندوزی و مهارت محوری بیاموزیم و یاد دهیم. اهمیتی ندارد که چه کاری هست. خواه ترجمه زبان چینی به آلمانی باشد یا خم کردن قاشق با نیروی ذهن ...

ادامه مطلب »