آشیو برچسب ها:سرانه بهداشت و درمان

کرونا بازار کدام مشاغل را در ایران داغ کرد؟

با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تاثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند. روند بازار به نقل از خبرآنلاین، در شرایط کنونی اما برخی مشاغل با رونق ویژه ای مواجه شده‌اند. هر روز اخبار متعددی در خصوص کشف ژل‌های ضدعفونی و ماسک و … در سراسر ...

ادامه مطلب »