آشیو برچسب ها:سمیه گلپور

مزد ۹۹ در تضاد با منافع کارگران است

حداقل دستمزد کارگران- روند بازار

یک فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال حتی هزینه خوراک کارگران هم پوشش نمی دهد، گفت: اگر دولت اقدامی برای اصلاح نکند، دست به دامان دیوان عدالت اداری خواهیم شد. به گزارش روند بازار، سمیه گلپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که ...

ادامه مطلب »