آشیو برچسب ها:سکس تراپی

ایران شهامت آموزش جنسی جوانان را ندارد

دو گام بیشتر تا سال هزار و ۴۰۰ باقی نمانده و می رویم تا قرنی پر فراز و نشیب را پشت سر بگذاریم، با این حال برخی تابوهای اجتماعی همچنان سفت و محکم مانند مجسمه سر جای خود ایستاده اند. یکی از این تابوها صحبت از مسائل جنسی است که شنیدن آن به هر شکل، گاه حتی در جمع های ...

ادامه مطلب »