آشیو برچسب ها:سید جلال ساداتیان

آمریکا چه خوابی برای اروپا دیده؟

سفیر اسبق ایران در انگلیس معتقد است که آمریکا به دنبال فروپاشی اتحادیه اروپا است و در این بین گفته می شود که آمریکا نیز از طیف ملی گرایان جدایی طلب حمایت می کند. ابوالفضل خدائی: برگزیت پس از سه سال بالاخره اجرایی شد. بوریس جانسون که در کارزار انتخاباتی خود وعده خروج را داده بود این روزها برگ برنده خود ...

ادامه مطلب »