آشیو برچسب ها:شركت ملی پتروشيمی

«اتان» برگ برنده جدید ایران در شرایط تحریم

پتروشیمی- روند بازار

همزمان باافزایش تولیدگاز، پتروشیمی‌ها خود را آماده استفاده از سبدمتنوعی از انواع خوراک‌های گازی می‌کنندکه این سبد می‌تواند باعث تحول جدیدی درتولید محصولات جدید پلیمری وپتروشیمی در تحریم شود. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی کشور طی ۲ دهه گذشته تاکنون، ناکافی بودن حجم تولید خوراک های مهم گازی بوده به طوری ...

ادامه مطلب »