آشیو برچسب ها:شهریه پیام نور

خبری خوب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب، علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور، گفت: شهریه نیمسال تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور تغییر نمی‌کند. وی افزود: در رابطه با شهریه دانشگاه، هیات امنا پس از برگزاری یک جلسه تصمیم می‌گیرد و در حال حاضر این جلسه تشکیل نشده و هیچ تصمیمی گرفته نشده است. رستمی ابوسعیدی اظهار داشت: احتمال افزایش شهریه دانشگاه ...

ادامه مطلب »