آشیو برچسب ها:شورای عالی ترابری

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار

حمل و نقل ریلی-قطار

شورای عالی ترابری در جلسه ۶ خرداد امسال با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه ای موافقت کرد. به گزارش روند بازار به نقل از خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه جدید ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی، انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی قیمت پیشنهادی بلیت قطارهای مسافری را به ...

ادامه مطلب »