آشیو برچسب ها:شورای پول و اقتصاد

چک‌های پشت‌ نویسی شده بی‌اعتبار شد

چک برگشتی- روند بازار

شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با ۹ شرط امکان پذیر شد  طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چک‌های پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است. شورای پول و اقتصاد کشور اعلام کرد: چک‌های پشت نویسی شده از روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ بی اعتبار می‌شوند. همچنین چک های در وجه ...

ادامه مطلب »