آشیو برچسب ها:قیمت مصرف‌کننده

تورم دهک‌های هزینه‌ای فروردین مشخص شد

نرخ تورم

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای فروردین ١٣٩٨ را منتشر کرد. به گزارش روند بازار به نقل از مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای فروردین ١٣٩٨ را منتشر کرد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴١,٣ درصد برای دهک ...

ادامه مطلب »