آشیو برچسب ها:متالنز

برترین “فناوری های نوظهور” در سال ۲۰۱۹

مجمع جهانی اقتصاد به رسم دوره های گذشته، اقدام به انتشار لیستی از برترین فناوری های نوظهور در سطح بین المللی کرده است که توسعه و تکامل آنها نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی جوامع بشری خواهد داشت. فناوری های مورد اشاره در لیست مذکور با توجه به ظرفیت اثرگذاری آنها بر جوامع و اقتصادها طی ۵ سال آینده و جذابیتی که برای ...

ادامه مطلب »