آشیو برچسب ها:مجازات

نجفی بعد از بخشش چه مجازاتی دارد!

محمد علی نجفی- پروند قتل میترا استاد

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران از احتمال ۳ سال حبس برای محمدعلی نجفی خبر داد. به گزارش روند بازار به نقل از خبرهای فوری، احمد محمدی سهروردی در رابطه با اعلام رضایت و بخشش محمدعلی نجفی به عنوان فردی که مرتکب قتل عمد شده گفت: احتمال ۳ سال حبس برای نجفی پیش بینی می شود. وی ادامه ...

ادامه مطلب »