آشیو برچسب ها:مجلس نمایندگان آمریکا زهره نوروزپور

سیاه ترین روز برای دموکرات ها

دونالد ترامپ

روز اول انتخابات درون حزبی آمریکا در ایالت ایووا به پایان رسید. دموکرات ها این دوره هم مانند مسابقه خرگوش و لاک پشت، خواب ماندند و لاک پشت با خونسردی همیشگی در توئیتر خود، به جهان اعلام کرد که فیل ها پیروز شده اند! زهره نوروزپور: امروز در تاریخ ۴/فبریه/۲۰۲۰ اولین انتخابات درون حزبی آمریکا در ایالات آیووا انجام شد که ...

ادامه مطلب »