آشیو برچسب ها:مجید افتخاری

خرید را برای مردم سهل کنیم

پوشاک

مجید افتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه پوشاک تهران می‌گوید، در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اصلاً شرایط ایده‌آلی نیست و با این وضعیت واحدها نیاز به نقدینگی بلند مدت دارند. خبرگزاری مهر گروه فرهنگ؛ نزدیک به دو ماه است که «کرونا» این ویروس ناشناخته، پیچیده و مبهم تأثیرات مخرب را در زندگی، کار و اشتغال و فعالیت‌ها گذاشته است. ویروسی که همه ...

ادامه مطلب »