آشیو برچسب ها:مرکز پژ‍وهش‌های مجلس

کدام کسب ‌و کارها از کرونا جان سالم بدر می‌برند؟

ویروس کرونا

بسیاری از کسب‌وکارها پس از بلایی همچون کرونا که واژه اپیدمی برای آن کوچک‌شده و از پاندیمی برای گسترش روزافزون آن استفاده می‌کنند یا زیان سنگینی خواهند داشت یا به‌طور کل از دور بازی تجارت خارج می‌شوند. این واقعیت قابل کتمان نیست و نخواهد بود و اصحاب اقتصاد باید در ایران و جهان با آن کنار بیایند.  به گزارش روند ...

ادامه مطلب »