آشیو برچسب ها:مسکن اجتماعی

پیشنهاد زندگی در قفس‌های ۲۵ متری!

بازار مسکن

معلوم نیست ایده نامگذاری “مسکن اجتماعی” چگونه به طرح خانه‌های ۲۵ متری برای افراد متاهل و با درآمد پایین اختصاص داده شده؛ واقعیتش این است که این مسکن فردی هم نیست چه برسد به اجتماعی! روند بازار – خبرگزاری مهر ، زندگی کردن در خانه‌ای که سهم هر نفر از آن حدود ۱۲ متر در شرایط ایده آل و حدود ...

ادامه مطلب »