آشیو برچسب ها:مسکن در تهران

افزایش سقف سنی ساختمان برای دریافت وام مسکن

وام مسکن

دریافت تسهیلات برای خرید خانه‌های ۳۰ سال ساخت از طریق یک مصوبه بانکی مجاز شد. به گزارش روند بازار به نقل از ایسنا، روز گذشته سقف سنی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش پیدا کرد. تا پیش از این در تهران برای بناهای با ۲۰ سال قدمت در حالت انفرادی ۶۰ میلیون و زوجین ...

ادامه مطلب »