آشیو برچسب ها:مسکن کارگری

واگذاری مسکن ارزان به کارگران

روند بازار مسکن

یک مقام مسئول با بیان اینکه ساخت شهرک های کارگری با هدف تامین مسکن ارزان ونزدیک شدن کارگران به محل کار است،گفت:با حذف قیمت زمین ازهزینه ها، مسکن با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گیرد. به گزارش روند بازار به نقل از خبرنگار مهر، کارگران علیرغم داشتن نقش مؤثر در تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از آسیب پذیرترین اقشار ...

ادامه مطلب »