آشیو برچسب ها:مهارت های زندگی

۶ عادت رایج اما مخربی که زندگی را به کام ما تلخ می کنند

می گویند شادی یک مفهوم دقیق و مشخص نیست چون هر کسی تعریف خودش را از آن دارد. اما روانشناسان و عصب شناسان با این حرف موافق نیستند. آن ها می دانند که ما انسان ها را چه چیزهایی خوشحال و چه چیزهایی ناراحت می کند. گاهی این مسائل و عادت های روزانه هستند که بی آنکه متوجه شویم حال ...

ادامه مطلب »