آشیو برچسب ها:میلیاردر

صنایع “میلیاردر ساز” در اقتصاد چین!

در مطلب حاضر یک لیست ده تایی از صنایع چینی که بیشترین میلیاردرها را وارد چرخه اقتصادی این کشور کرده است، خواهیم داشت. روند بازار– انتشار گزارش “فورچون جهانی ۵۰۰” در سال ۲۰۱۹ باردیگر اطلاعات ارزشمندی از کمپانی های برتر جهان را در اختیار مراکز و موسسات مطالعاتی قرار داده تا مبنای تحلیل ها و ارزیابی های مختلفی قرار گیرد. ...

ادامه مطلب »