آشیو برچسب ها:نصب سامانه صندوق فروش

فهرست مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد. به گزارش روند بازار به نقل از سازمان مالیاتی ایران، امید علی پارسا، با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط، به مفاد ماده ...

ادامه مطلب »