آشیو برچسب ها:همسان سازی حقوق

چند تصمیم مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق_بازنشستگان

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی، از رفع مشکل متناسب سازی حقوق بازنشستگان در مشاغل سخت خبر داد و گفت: مبلغ متناسب سازی بر روی حقوق پایه بازنشستگان محاسبه می شود. روند بازار – علی اصغر بیات، در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور حدود ۳.۵ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری ...

ادامه مطلب »