آشیو برچسب ها:هوآویی

برترین برندهای چینی از منظر “قدرت برند”

یک برند قدرتمند همواره متفاوت است و برای دستیابی به این تفاوت ها ترکیبی فعال از خلاقیت، کیفیت و تلاش را به جریان انداخته است. قدرت برند یکی از شاخص های مطالعاتی در حوزه اقتصاد است که براساس میزان تمایل مصرف کننده به انتخاب یک نشان تجاری خاص محاسبه می شود و بر اساس آن یک برند قدرتمند دو ویژگی مهم ...

ادامه مطلب »