آشیو برچسب ها:هیأت انتخاب و خرید کتاب

خرید بیش از ۹ میلیارد ریال کتاب در وزارت ارشاد

خرید  ۲۷۷ عنوان کتاب در ۲۵ هزار و ۹۵۰ نسخه در جلسه ۶۱۱ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، در جلسه ۶۱۱  هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۲۷۷ عنوان کتاب در ۲۵ هزار و ۹۵۰ نسخه به مبلغ کل ...

ادامه مطلب »