آشیو برچسب ها:ورشکستگی

گزارشی از مرگ آهسته و پیوسته کارخانه‌ها و تولید در ایران

ولی خلیلی/ آینده نگر ماشین خیابان های یکی از شهرک های صنعتی بین تهران و شهریار را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و هر چه بیشتر از در ورودی دور می شود و به مرکز و خیابان های منتهی به آن می رسد فضا در سکوت بیشتری فرو می رود، برعکس انتظار صدای چندانی از کارخانه ها ...

ادامه مطلب »