آشیو برچسب ها:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

فرمول محاسبه دستمزد ۹۹

یک کارشناس بازار کار، پیشنهاداتی برای فرمول محاسبه تعیین دستمزد ۹۹ کارگران ارائه داد. روند بازار به نقل از حمید حاج اسماعیلی درباره روند تعیین دستمزد ۹۹ اظهار داشت: امسال روند تعیین دستمزد با مشکلات زیادی مواجه است؛ هر چند این چالش ها بین کارگران و کارفرمایان در سال های گذشته نیز وجود داشته است. وی افزود: هر چه شرایط ...

ادامه مطلب »