آشیو برچسب ها:چربی بدن

محاسبه درصد چربی مناسب بدن!

هیچ عددی تصویری کامل از سلامت شما ارائه نمی کند. این که با جسم و روان خود چگونه رفتار می کنید، اغلب نشانگرهای بهتری از سلامت و بهزیستی کلی شما هستند. به گزارش روند بازار به نقل از عصر ایران به نقل از “هلث لاین“، اما ما در دورانی زندگی می کنیم که پزشکان و کارشناسان دیگر نیازمند نمودارها، داده ها، و ...

ادامه مطلب »