آشیو برچسب ها:کارگران ساختمانی

هیچ گونه تسهیلاتی به کارگران ساختمانی نداده‌اند

بیمه کارگران

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به غفلت دولت از ۴میلیون کارگر تحت پوشش بیمه خاص گفت:علیرغم اینکه این کارگران بخاطر شیوع کرونا بیکار شده اند دولت برنامه ای برای حمایت از آنها ندارد. به گزارش روند بازار به نقل از خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین تبعات شیوع ویروس کرونا، تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن بخش ساخت و ساز کشور بوده است. این ...

ادامه مطلب »