آشیو برچسب ها:کارگر ساده

سهم متخصصان، کارمندان و کارگران از بازار کار

کسب و کار

سهم عمده شاغلان در بین گروه‌های عمده شغلی نشان می‌دهد، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه با ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۴۴ نفر، بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، به استناد گزارش های مرکز آمار ایران، کل جمعیت شاغل کشور حدود ۲۴ میلیون نفر است که در قالب ۹ گروه ...

ادامه مطلب »