آشیو برچسب ها:کشف سیگار قاچاق

افزایش ۷۸ درصدی سیگار قاچاق در کشور

تولید سیگار- روند بازار

عضو کارگروه آموزش کنترل دخانیات با اشاره به وضعیت تولید سیگار در کشور، گفت: افزایش تولید سیگار موجب کاهش وابستگی در تامین مواد اولیه آن نشده است. روند بازار – آزاده نظری، در گفتگو با مهر، افزود: تولید بخش قابل توجهی از سیگارها با برند خارجی تولید داخل همچنان نیازمند واردات توتون خارجی است. وی با اشاره به آمار وزارت صمت مبنی بر ...

ادامه مطلب »