آشیو برچسب ها:کلزا

پیشنهاد وزارت جهاد برای قیمت تضمینی دانه کلزا

مجری طرح دانه‌های روغنی درباره نظر وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا گفت: بر اساس این پیشنهاد، قیمت کلزا نباید کمتر از ۵۰۰۰ تومان باشد. به گزارش روند بازار به نقل از مهر، علیرضا مهاجر، درباره پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی ۹۹-۹۸ گفت: پیشنهاد ما این بوده که قیمت ...

ادامه مطلب »