آشیو برچسب ها:کمونیسم

ویروس کرونا بیماری نظام سرمایه‌داری را نمایان کرد

شیوع ویروس کرونا جدید در چین باعث ایجاد تاثیرات جدی بر اقتصاد جهان و زنجیره تولید و توزیع در صنایع مختلف شده است و ایرادات نظام جهانی سرمایه داری را در سطوح مختلف خود آشکار کرده است. سعید نادری – شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونای جدید در چین و سراسر جهان نشانه‌های زیادی از وقوع یک بحران در اقتصاد جهان ...

ادامه مطلب »