آشیو برچسب ها:کنگره آمریکا

سیاه ترین روز برای دموکرات ها

دونالد ترامپ

روز اول انتخابات درون حزبی آمریکا در ایالت ایووا به پایان رسید. دموکرات ها این دوره هم مانند مسابقه خرگوش و لاک پشت، خواب ماندند و لاک پشت با خونسردی همیشگی در توئیتر خود، به جهان اعلام کرد که فیل ها پیروز شده اند! زهره نوروزپور: امروز در تاریخ ۴/فبریه/۲۰۲۰ اولین انتخابات درون حزبی آمریکا در ایالات آیووا انجام شد که ...

ادامه مطلب »