آشیو برچسب ها:گردشگری،لندن،برج لندن

افسانه ی کلاغ های برج لندن

کلاغ های وحشی قرن ها در برج لندن ساکن بوده اند. نقل های عوام حاکی از آن است که اولین بار بوی اجساد دشمنان تاج و تخت که در این مکان اعدام می شدند، کلاغ ها را بدین جا کشاند. زمانی که لیدی جین گری در سال ۱۵۵۴ اعدام شد، کلاغ های برج با نوک خود چشم های او را ...

ادامه مطلب »