آشیو برچسب ها:گور خوابی

روایت یک روزنامه از زندگی دو خانواده در حمام و یخچال

خرید مسکن

در روزهایی که نه تنها خرید مسکن بلکه اجاره مسکن نیز به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری از خانواده های ایرانی تبدیل شده، هر روز خبرهای تاسف آوری به گوش می رسد؛ از ساکن شدن چندین خانواده در یک خانه برای کاهش هزینه مسکن تا پشت بام خوابی و کانکس نشینی. اما با افزایش بی رویه قیمت اجاره مسکن در ...

ادامه مطلب »