۵ دانشگاه ایرانی در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

۵ دانشگاه ایرانی در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

زمان انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - ۱۲:۵۸

پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر قاره آسیا را در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر کرد که در این رتبه بندی ۵ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار دارند.

به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری مهر دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی را در کنار رتبه بندی‌های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی سال ۲۰۲۰ از جمهوری اسلامی ایران تعداد ۴۰ دانشگاه حضور داشته اند که ۵ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.

سرپرست ISC گفت: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۸۹ دانشگاه را از ۳۰ کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه Peking University از کشور چین رتبه‌های اول و دوم را در بین دانشگاه‌های آسیایی به خود اختصاص داده اند و این برای اولین بار است که دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می‌شود. دانشگاه‌های National University of Singapore و University of Hong Kong به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را دارند.

دهقانی اظهار داشت: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص‌ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه‌های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می‌کند.

وی افزود: همانند سال‌های گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۰ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد (سال گذشته این رکورد ۱۰۳ بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه ۷ است.

فهرست دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه‌های کشورهای آسیایی ۲۰۲۰

نام دانشگاهرتبهنام دانشگاهبازه رتبه‌ای
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۴۸دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲۰۱–۲۵۰
دانشگاه صنعتی شریف۷۵دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر۸۳دانشگاه کردستان
دانشگاه علم و صنعت ایران۸۷دانشگاه شیراز
دانشگاه یاسوج۸۹دانشگاه فردوسی مشهد۲۵۱–۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۰۹دانشگاه اصفهان
دانشگاه کاشان۱۱۰دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۱۴دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه صنعتی اصفهان۱۳۰دانشگاه بوعلی سینا۳۰۱–۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸دانشگاه گیلان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه خوارزمی
دانشگاه تهران۱۴۴دانشگاه سمنان
دانشگاه بین المللی امام خمینی۱۴۸دانشگاه شهرکرد
دانشگاه صنعتی شیراز۱۵۶دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه تبریز۱۶۳دانشگاه زنجان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۶۶دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۳۵۱–۴۰۰
دانشگاه شهید بهشتی۱۸۰دانشگاه ارومیه
دانشگاه الزهرا۴۰۱+
دانشگاه بیرجند
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه یزد

دهقانی در ادامه گفت: همان گونه که در جدول بالا نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۰ تایمز، ۴۰ دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه‌های ۴۸، ۷۵ و ۸۳ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم ایران را از آن خود کرده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۸ دانشگاه صنعتی در بین دانشگاه‌های ایران حضور دارند و رتبه‌های اول تا سوم ایران نیز از آن دانشگاه‌های صنعتی است و با توجه به تعداد کم دانشگاه‌های صنعتی در مقابل دانشگاه‌های جامع و دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌توان گفت که دانشگاه‌های صنعتی در این رتبه بندی عملکرد بهتری داشته اند.

مقایسه عملکرد ایران در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

سرپرست ISC اظهار داشت: تعداد دانشگاه‌های ایران از ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ تایمز به ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۰ رسیده است (تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی از ۴۱۷ دانشگاه به ۴۸۹ دانشگاه رسیده است). در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴ دانشگاه از کشور رتبه زیر ۱۰۰ را در آسیا داشته اند، در حالی که در سال ۲۰۲۰ این تعداد به ۵ دانشگاه رسیده است. با این حال بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، رتبه ۴۳ بوده است اما این رتبه در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۴۸ رسیده است.

وی گفت: در رتبه بندی اخیر ۱۱ دانشگاه حضور دارند که در رتبه بندی سال پیش حضور نداشته اند. این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه یاسوج، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

در جدول زیر حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به صورت تطبیقی نشان داده شده است.

دهقانی افزود: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شاهرود توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری در رتبه بندی داشته باشند و رتبه خود را ارتقا دهند.

بررسی تطبیقی حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

نام دانشگاهرتبه ۲۰۲۰رتبه ۲۰۱۹نام دانشگاهرتبه ۲۰۲۰رتبه ۲۰۱۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۴۸۴۳دانشگاه شیراز۲۵۰-۲۰۱۱۹۵
دانشگاه صنعتی شریف۷۵۸۶دانشگاه فردوسی مشهد۳۰۰-۲۵۱۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه صنعتی امیر کبیر۸۳۸۰دانشگاه اصفهان۳۰۰-۲۵۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه علم و صنعت ایران۸۷۱۰۷دانشگاه مازندران۳۰۰-۲۵۱۱۸۵
دانشگاه یاسوج۸۹دانشگاه شهید چمران اهواز۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۰۹۱۲۹دانشگاه بوعلی سینا۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه کاشان۱۱۰۹۹دانشگاه گیلان۳۵۰-۳۰۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۱۴۱۵۰دانشگاه خوارزمی۳۵۰-۳۰۱۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان۱۳۰۱۰۹دانشگاه سمنان۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸۲۵۰-۲۰۱دانشگاه شهرکرد۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۸۲۵۰-۲۰۱دانشگاه صنعتی شاهرود۳۵۰-۳۰۱۴۰۰-۳۵۱
دانشگاه تهران۱۴۴۱۳۴دانشگاه زنجان۳۵۰-۳۰۱۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه بین المللی امام خمینی۱۴۸دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۴۰۰-۳۵۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه صنعتی شیراز۱۵۶۱۳۸دانشگاه ارومیه۴۰۰-۳۵۱۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه تبریز۱۶۳۱۵۵دانشگاه الزهرا۴۰۱+۴۰۰-۳۵۱
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۶۶دانشگاه بیرجند۴۰۱+۴۰۱+
دانشگاه شهید بهشتی۱۸۰۲۵۰-۲۰۱دانشگاه شاهد۴۰۱+
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲۵۰-۲۰۱دانشگاه شهید باهنر کرمان۴۰۱+۴۰۰-۳۵۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۵۰-۲۰۱۲۵۰-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی شیراز۴۰۱+
دانشگاه کردستان۲۰۱–۲۵۰دانشگاه یزد۴۰۱+۴۰۰-۳۵۱

سرپرست ISC گفت: ایران نیز در سال ۲۰۲۰، ۴۰ دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر آسیایی داشته است که این تعداد ۲۰۱۹، ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است، اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه تنها در تعدادی دانشگاه بوده است.

وی یادآور شد: از جمله رشد ۹ پله‌ای دانشگاه صنعتی شریف (از رتبه ۸۶ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۷۵ در ۲۰۲۰) رشد ۲۰ پله‌ای دانشگاه علم وصنعت (از ۱۰۷ به ۸۷)، رشد ۲۰ پله‌ای علوم پزشکی تهران (۱۲۹ به ۱۰۹)، رشد ۳۶ پله‌ای علوم پزشکی مشهد (۱۵۰ به ۱۱۴)، رشد ۱۰۰ پله‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی (به رتبه ۱۳۸) و رشد ۷۰ پله‌ای دانشگاه شهید بهشتی (به رتبه ۱۸۰) قابل مشاهده است.

تعداد دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی تایمز

مقایسه در سال‌ها۲۰۲۰۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳
تعداد دانشگاه‌های ایرانی۴۰۲۹۱۸۱۴۸۳۳۳
تعداد دانشگاه‌های آسیایی۴۸۹۴۱۷۳۵۹۲۹۸۲۰۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰

عملکرد دانشگاه‌های کشورهای اسلامی آسیایی در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۰

دهقانی گفت: از ۲۷ کشور آسیایی اسلامی، دانشگاه‌های ۱۶ کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۰ حضور دارند. ایران همانند سال گذشته با ۴۰ دانشگاه از لحاظ تعداد دانشگاه رتبه نخست را دارد و پس از ایران، کشورهای ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۳۴ و ۱۴ دانشگاه رتبه دوم و سوم دارند. به لحاظ بهترین رتبه عربستان، امارات متحده و مالزی و ایران رتبه‌های اول تا چهارم را دارند.

جدول زیر حضور دانشگاه‌های کشورهای آسیایی مسلمان را در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

نام کشورتعداد دانشگاهبهترین رتبه
عربستان۷۲۶
امارات متحده عربی۴۳۱
مالزی۱۳۴۳
ایران۴۰۴۸
ترکیه۳۴۴۸
قطر۱۵۲
اردن۵۵۸
لبنان۳۶۰
برونی۱۶۰
پاکستان۱۴۷۵
اندونزی۶۱۶۲
عراق۲۲۵۱-۳۰۰
کویت۱۲۵۱-۳۰۰
عمان۱۲۵۱-۳۰۰
قزاقستان۲۳۰۱-۳۵۰
بنگلادش۱۴۰۱+

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

نوزده − شش =