اقتصادی

سیاسی

ورزش

اجتماعی

اتاق اصناف- نوده فراهانی- روند بازار

تعطیلی صنوف کشور تا چه روزی ادامه دارد؟

رئیس اتاق اصناف کشور از پایان زمان تعطیلی اصناف در تاریخی معین خبر داد. به ...

قرنطینه- ویروس کرونا- روند بازار

قرنطینه نیمی از جمعیت جهان

خبرگزاری فرانسه نوشته، هم اکنون نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه هستند. به گزارش روند بازار ...

مسکن-بافت فرسوده- روند بازار

سامانه استعلام قرار داشتن ملک در بافت فرسوده

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: به منظور ...

چرا وکلا به پیشنهاد قوه قضاییه جواب رد دادند؟

اخیرا معاون حقوقی قوه قضاییه پیش نویس آیین نامه در خصوص لایحه قانونی استقلال کانون ...